Archiv pro měsíc: Únor 2020

Pozvánka na členskou schůzi

Výbor Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína se sídlem Generála Hlaďo 485/2, 741 01 Nový Jičín, IČ: 60798351 zaps. ve spolkovém rejstříku oddíl L, vložka 2655 u Krajského soudu v Ostravě zve své členy na volební členskou schůzi, která se uskuteční dne 27. 02. 2020 od 16:00 hodin v malém sále Beskydského divadla v Novém Jičíně.

Program
1. Zahájení a volba předsedy zasedání členské schůze
2. Informace o programu členské schůze
3. Zpráva o činnosti Klubu za uplynulé období
4. Zpráva o hospodaření Klubu za uplynulé období
5. Zpráva revizní komise
6. Schválení výsledku hospodaření Klubu
7. Návrh činnosti Klubu na rok 2020
8. Seznámení s navrhovanými členy výboru a revizní komise
9. Volba nového výboru a revizní komise
10. Různé
11. Usnesení členské schůze Klubu
12. Závěr

V Novém Jičíně dne 24. 01. 2020

Pavel Wessely předseda výboru