Archiv pro měsíc: Únor 2021

Oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil novojičínský rodák, bývalý místopředseda našeho spolku a čestný člen Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, pan Jaroslav Bělík. Neviditelný muž, aneb ten, který není vidět- protože se zpravidla skrýval za objektivem fotoaparátu. Neúnavný dokumentátor veškerého dění ve městě pro budoucí paměť příštích generací. Jako středoškolský profesor biologie dlouhá léta působil na Střední zdravotnické škole v Novém Jičíně. Z tohoto období také vychází i jeho kniha Čítanka pocitů, věnovaná praxi zdravotních sester. Zapálený modelář a radioamatér Jaroslav Bělík nezahálel ani na zaslouženém odpočinku a dále ať s kamerou nebo fotoaparátem obětavě dokumentoval důležité kulturní a společenské akce ve městě i v Klubu rodáků, dokud mu to zdravotní stav dovolil. Byl také autorem panoramatických fotografií ve dvou pozoruhodných kalendářích města. Publikoval na stránkách Zpravodaje několik článků o významných osobnostech regionu, především zakladateli genetiky Gregoru Mendlovi, nebo také 18. poledníku, procházejícím Novým Jičínem. Ve Sborníku vzpomínek pak se svými spolužáky a přáteli připomněli svá studentská léta na novojičínském gymnáziu.Jeho životní osudy a především dětství ve válečném Novém Jičíně zaznamenali v rámci projektu Příběhy našich sousedů žáci Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, p.o.

Bude nám velmi chybět.

Čest jeho památce.

https://www.pribehynasichsousedu.cz/…/belik-jaroslav/

https://polar.cz/…/host-dne–jaroslav-belik-a-karel-chobot

Beseda Markéty a Petra Veličkových Manifest krajinářské architektury

Zveme všechny své členy a příznivce do klubových prostor na baště městského opevnění na besedu Markéty a Petra Veličkových nazvanou Manifest krajinářské architektury k výstavě, která se zde uskutečnila v září – prosinci 2020. Datum a čas besedy, podobně jako výroční členské schůze bude upřesněn na vývěskách, internetových stránkách, facebookovém profilu Klubu a Instagramu, kde v případě uvolnění budeme informovat o našich akcích.

Zároveň oznamuje se zármutkem v srdci, že nás ve čtvrtek 11. února 2021 ve věku osmdesáti let navždy opustila dlouholetá členka výboru Klubu, správkyně klubové knihovny, dobrá duše spolku paní Krista Mičková. Budeme na ní vzpomínat jako na srdečnou hostitelku a vždy elegantní milovnici módy, především klobouků, umění a hudby, vítající s radostí veřejnost při klubových přednáškách a vernisážích při vstupu svým nesmělým milým úsměvem. Bude nám velmi chybět!