Archiv pro měsíc: Duben 2021

Přijďte do klubu!

Zveme všechny své členy a příznivce do klubových prostor na baště městského opevnění, kde je v pondělí a ve středu 15:00-17:00 hod za podmínky dodržení všech platných epidemiologických opatření zpřístupněna knihovna i obě výstavy Aleje české a moravské krajiny a Manifest krajinářské architektury autorů Markéty a Petra Veličkových. Ke druhé výstavě je plánována autorská beseda. Datum a čas besedy, podobně jako dalších případných akcí, bude upřesněn na vývěskách, internetových stránkách, facebookovém profilu Klubu a instagramu.