Výzva Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína – pátrání !

V letošním roce si připomeneme 220 let od chvíle, kdy přišel z Fulneku do Nového Jičína Johann Nepomuk Hückel, ještě téhož roku byl přijat do místního kloboučnického cechu a započal tak slavnou historii novojičínské kloboučnické tradice, kterou dodnes udržuje podnik Tonak a.s. Nový Jičín. U příležitosti oslav tohoto významného výročí bychom rádi objasnili osudy busty Augustina Hückela, která stávala v parčíku u Tonaku. Busta byla podle některých svědectví na svém místě ještě kolem roku 1958, poté zmizela, původně prý na opravy v podnikové dílně. Obracíme se především na bývalé zaměstnance Tonaku s prosbou, aby zapátrali ve vzpomínkách, případně ve svém fotoarchivu.

Děkujeme za pomoc a šíření.