Beseda Markéty a Petra Veličkových Manifest krajinářské architektury

Zveme všechny své členy a příznivce do klubových prostor na baště městského opevnění na besedu Markéty a Petra Veličkových nazvanou Manifest krajinářské architektury k výstavě, která se zde uskutečnila v září – prosinci 2020. Datum a čas besedy, podobně jako výroční členské schůze bude upřesněn na vývěskách, internetových stránkách, facebookovém profilu Klubu a Instagramu, kde v případě uvolnění budeme informovat o našich akcích.

Zároveň oznamuje se zármutkem v srdci, že nás ve čtvrtek 11. února 2021 ve věku osmdesáti let navždy opustila dlouholetá členka výboru Klubu, správkyně klubové knihovny, dobrá duše spolku paní Krista Mičková. Budeme na ní vzpomínat jako na srdečnou hostitelku a vždy elegantní milovnici módy, především klobouků, umění a hudby, vítající s radostí veřejnost při klubových přednáškách a vernisážích při vstupu svým nesmělým milým úsměvem. Bude nám velmi chybět!