Oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil novojičínský rodák, bývalý místopředseda našeho spolku a čestný člen Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, pan Jaroslav Bělík. Neviditelný muž, aneb ten, který není vidět- protože se zpravidla skrýval za objektivem fotoaparátu. Neúnavný dokumentátor veškerého dění ve městě pro budoucí paměť příštích generací. Jako středoškolský profesor biologie dlouhá léta působil na Střední zdravotnické škole v Novém Jičíně. Z tohoto období také vychází i jeho kniha Čítanka pocitů, věnovaná praxi zdravotních sester. Zapálený modelář a radioamatér Jaroslav Bělík nezahálel ani na zaslouženém odpočinku a dále ať s kamerou nebo fotoaparátem obětavě dokumentoval důležité kulturní a společenské akce ve městě i v Klubu rodáků, dokud mu to zdravotní stav dovolil. Byl také autorem panoramatických fotografií ve dvou pozoruhodných kalendářích města. Publikoval na stránkách Zpravodaje několik článků o významných osobnostech regionu, především zakladateli genetiky Gregoru Mendlovi, nebo také 18. poledníku, procházejícím Novým Jičínem. Ve Sborníku vzpomínek pak se svými spolužáky a přáteli připomněli svá studentská léta na novojičínském gymnáziu.Jeho životní osudy a především dětství ve válečném Novém Jičíně zaznamenali v rámci projektu Příběhy našich sousedů žáci Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, p.o.

Bude nám velmi chybět.

Čest jeho památce.

https://www.pribehynasichsousedu.cz/…/belik-jaroslav/

https://polar.cz/…/host-dne–jaroslav-belik-a-karel-chobot