Ať Vám neunikne

Dne 15.06.2021 od 15,30 hodin se uskuteční společná prohlídka výstavy v Muzeu Novojičínska, p.o. Jan Ámos Komenský s průvodním slovem Ireny Zárubové a výstavy Černé roucho – náboženská kultura Nového Jičína v letech 1624-1773, kterou nás provede, pokud bude přítomen, ředitel muzea pan PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.

Déle připravujeme:
– 14.-16. září 2021 (změna oproti původnímu termínu od 17. 9.) třídenní zájezd – východní Čechy „Po stopách Jana Ámose Komenského, rodáků, osobností a událostí spojených s Novým Jičínem“
– 28.08.2021 Letní studánky ve spolupráci s Fokusem.