Výroční členská schůze

V pondělí 14. března 2022 v 16:00 hod v klubovně na baště se uskutečnila Výroční členská schůze.