Historie klubu

Klub vznikl z iniciativy Ervína Bártka, později čestného občana města Nový Jičín, v součinnosti s několika dalšími novojičínskými patrioty v roce 1994. Dařilo se organizovat pestrou činnost, která v poměrně krátké době přilákala na 200 členů, převážně rodáků a občanů Nového Jičína. Pokud bychom shrnuli všechny dosud uskutečněné přednášky, besedy, vernisáže, kulturní akce, poznávací výjezdy apod., bylo by jich už také na dvě stě. Členové i další účastníci tak měli možnost významně obohatit své znalosti o svém městě, o jeho historii, sledovali stopy významných krajanů, iniciovali a významně spolupracovali při vydávání publikací o městě a jeho proslulých rodácích a stejně tak se zajímali o místa a osobnosti nejbližšího okolí. V poslední době se rovněž klub zasazuje o vznik různých artefaktů ve městě a v okolní krajině a stejně tak o prezentaci někdejší kultury a folklóru, který se vytratil s odchodem někdejšího obyvatelstva města po 2. světové válce. Předsedou klubu byl od jeho ustanovení do nenadálého odchodu v r. 2000 Ervín Bártek, následující 2 roky Jaroslav Merenda a od r. 2003 Pavel Wessely.

    Klub rodáků nabízí své členství všem občanům, kteří mají rádi své město, chtějí se o něm více dovědět a chtějí případně i přispět k jeho dalšímu rozvoji.