Vánoční posezení Klubu rodáků

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve všechny své členy a příznivce do klubových prostor na baště městského opevnění na tradiční vánoční posezení s hudební produkci a sladkým obohacením v podobě vánočních cukrovinek, každoročně připravených pilnými členy a členkami. Zároveň popřejeme pevné zdraví a hojnost darů bohyně Štěstěny naším jubilantům.

Akce se koná v pátek 27. prosince 2019 v 19:00 až 22:00

Přednáška PhDr. Karla Chobota Výročí roku 2020

Zveme všechny své členy a příznivce ve čtvrtek 30. ledna 2020 v 16:30 hod na přednášku PhDr. Karla Chobota s názvem Výročí roku 2020, která se uskuteční v klubových místnostech na baště městského opevnění na ulici Gen. Hlaďo.

Z odhalení busty Augustina Hückla

V roce 2018… fotografie