Beseda Spolku výtvarných umělců ARKÁDA a zahájení výstavy

Zveme Vás ve čtvrtek 5. září 2019 v 16:30 hod do klubových prostor na baště městského opevnění na besedu spojenou se zahájením výstavy Spolku výtvarných umělců ARKÁDA projektu Hückelovy vily očima umělců. Besedovat budou tvůrci vystavených děl s představiteli potomků rodiny Hücklů. Výstavu samotnou s doprovodným programem je možné si prohlédnout především o městské slavnosti v sobotu 7. září a potrvá až do konce měsíce.