Přednáška PhDr. Zdeňka Orlity, PhD. Návrat bestie.

V  pondělí 24. (úterý 25. – změna!) září 2018 v 16:30 hod se v klubových prostorách na baště městského opevnění uskuteční přednáška  historika – specialisty na raný novověk, mimo jiné i se zaměřením na území Moravského Kravařska,   PhDr. Zdeňka Orlity, PhD., odborného pracovníka Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace, nazvaná  Návrat bestie. Vlk a jeho obraz v historických pramenech středověku a raného novověku. Jen málo zástupců zvířecí říše je v kolektivním vědomí společnosti natolik zatíženo vlastním jménem, že pouhé jeho vyslovení vyvolává dlouhou řadu kulturně-historických asociací zatlačujících do pozadí obraz reálného zvířete. Již od pozdní antiky se začíná utvářet obraz fantastické šelmy, která v myšlení současníků nahrazuje vlka, co by adaptabilního predátora. Paralelní existence dvou vlků v kolektivních představách byla již od raně křesťanských dob zcela běžným jevem. Přednáška se zaměří na rozbor ikonografických i písemných pramenů, které se podílely na utváření představ o životě vlků a významně ovlivňovaly vztah člověka k těmto šelmám.