Význační rodáci

Oblast umění – malíři a sochaři:

Eduard Veith nar. r.1858 v N. Jičíně – malíř, vynikající představitel generace realistických malířů závěru 19. století – známé dekorativní malby interiérů významných kulturních stánků ve velké části Evropy (Praha, Vídeň, Berlín, Bukurešť atd.). Zvlášť proslulá je stropní malba v budově dnešní Státní opery v Praze. Byl zván k malířské výzdobě věhlasných soukromých sídel zejména ve Vídni (v N. Jičíně např. Hückelových vil). Množství vynikajících olejomaleb se nachází v Muzeu Novojičínska.

Julius Berger nar. r. 1850 v N. Jičíně – nejproslulejší příslušník malířské rodiny Bergrů byl velmi všestranný. Stal se profesorem na akademii výtvarných umění ve Vídni po slavném H.Makartovi. Snad nejvíce je obdivovaná monumentální malba Mecenáši výtvarného umění domu Habsburgů zdobící strop15 m dlouhého tzv. zlatého sálu v uměleckohistorickém muzeu ve Vídni .

Hugo Baar nar. r. 1873 v N. Jičíně, který po studiích ve Vídni a na mnichovské akademii vystřídal více malířských technik. Velmi známé jsou jeho zimní motivy vystihující mrazivou poezii krajiny, především beskydských hor .Jako výborný organizátor spolkového života dokázal sdružovat české i německé výtvarné umělce především na Moravě. Jako jediný z celé řady proslulých novojičínských výtvarníků je pochován na zdejším hřbitově.

Anton Kolig nar. r. 1886 v N. Jičíně je i v dnešní době pravidelně prezentován především v rakouských, ale i jiných proslulých galeriích. Několik jeho děl vlastní Muzeum Novojičínska, známá je jeho nástropní malba v kunínském kostele. Po první svět. válce stál u zrodu tzv. nötschské školy. Jeho expresionismus byl trnem v oku nacistických ideologů, kteří mnoha jeho díla nechali zničit. Dostal nabídky přednášet na akademii v Praze, v Karlsruhe a také ve Stuttgartu. Tam nakonec přednášel po celých 15 let. Koligem navržené gobelíny zdobí jednu z prostor nejslavnějšího světového stánku hudby v Salzburgu.

Franz Barwig nar. r. 1868 v Šenově u N. Jičína je dalším představitelem zdejší „umělecké líhně“, za něž bylo naše město často vydávané. Více než malování se věnoval sochařství a zde dával ve své tvorbě před kamenem přednost bronzu. Naprosto výjimečně dokázal využít svou od mládí pěstovanou zručnost spojenou s velkým pozorovacím talentem při tvorbě plastik ze dřeva. Jeho díla lze tak nalézt nejen po celé Evropě, ale i v zámoří. Jak dokázal vystihnout život v pohybu dokládá snad jeho nejznámější dílo, bronzová plastika tančícího selského páru na kašně v Novém Jičíně.

Další proslulí rodáci:

Karel von Schwarz – nar. r. 1817 v místní části Žilina a postupně vyrostl v jednoho z nejvýznamnějších stavitelů především železničních tratí v Rakousko-Uhersku. Za své zásluhy se stal čestným občanem mnoha měst v celém R-U včetně N. Jičína (díky němu bylo město napojeno na hlavní železniční trať), získal významná ocenění od císaře a patřil k největším prominentům Salzburgu ve své době protože se mj. zasloužil o zásadní rozšíření města (pojmenována hlavní třída, postaven pomník).

Alfred Neubauer – nar. r 1891 v N. Jičíně. Získal světovou proslulost v oblasti automobilových závodů, kde díky zcela novým metodám řízení závodních stájí dovedl značku Mercedes Benz k mnoha světovým prvenstvím (stříbrné šípy).

Peter Ritter von Rittinger – nar. r. 1811 v N. Jičíně, po studiích se věnoval oblasti hornictví. Stal se v této oblasti velkým novátorem a r. 1855 uvedl do provozu svůj vynález – tepelné čerpadlo. Dnes tento moderní způsob vytápění patří ve světě k velmi rozšířeným díky šetrnosti k životnímu prostředí a každoročně se udílí cena za pokrok v této oblasti.

Julius Newald – nar. r.1824 v N. Jičíně nejdříve radní, pak místostarosta a nakonec starosta města Vídeň. Měl v těchto svých postech značné zásluhy na novém uspořádání tohoto hlavního města Rak.-Uherska, zejména jeho centrální části -koncepce s hlavní okružní třídou – což pak přebírala i mnohá naše města vč. Nového Jičína.

Dominik Bilímek – nar. 1813 v N.Jičíně, významný přírodovědec, doprovázel rak. Císaře Maxmiliána do Mexika, tam založil Nár. Mexické muzeum, zasloužil se svými sbírkami o Novojičínském muzeum.

Eduard Orel – nar.1841 v N. Jičíně, významný cestovatel, účastník objevitelských cest k severnímu pólu .

Významní rodáci z blízkého okolí

František Palacký – nar. r. 1798 v 7 km vzdálených Hodslavicích – spisovatel a historik

Johan Gregor Mendel – nar.1822 ve Vražném – Hynčicích – zakladatel nauky o genetice (16 km od N. Jičína)

Sigmund Freud – nar. r. 1856 v Příboře – 9 km od N. Jičína – zakladatel psychoanalýzy

Leoš Janáček – nar. r. 1854 v nedalekých Hukvaldech, jeden z největších českých hudebních skladatelů