Archiv rubriky: Naše akce

Program na srpen

Užívejme si krásného léta. V srpnu zveme všechny své členy a příznivce do klubových prostor na baště městského opevnění při dodržení platných nařízení v závislosti na epidemiologické situaci na výstavu Knižní fragmenty – MgA. Petra Kozubíková, jejíž vernisáž se uskuteční 9. srpna 2021 v 16,30 hod. Výstava potrvá do 9. září 2021.

V úterý 10. srpna 2021 v 16:00 hod se v klubovně na baště městského opevnění uskuteční Výroční členská schůze .

V sobotu 28. srpna 2021 ve spolupráci s Fokusem zveme na Letní studánky. Společně vyrážíme v 11:45 hod od autobusové zastávky v Žilině – U Partyzána. Možno též použít autobus s odjezdem v 11:35 hod z autobusového nádraží, stanoviště č.5.

Klub zároveň připravuje ve dnech 14.-16. září 2021 studijní cestu „Po stopách Jana Ámose Komenského, rodáků, osobností a událostí spojených s Novým Jičínem“ ve východních Čechách – bližší informace na internetových stránkách, facebookovém profilu Klubu a instagramu.

Výstava grafiky MgA Gabriely Markové

Zveme všechny své členy a příznivce do klubových prostor na baště městského opevnění při dodržení platných nařízení v závislosti na epidemiologické situaci v době od 1. do 30. července 2021 na výstavu grafiky MgA Gabriely Markové, absolventky Základní umělecké školy Nový Jičín a Fakulty umění Ostravské univerzity.

Beseda Vzpomínky nám zůstanou

Ve čtvrtek 15. července 2021 v 16:00 hodin Vás zveme na besedu Vzpomínky nám zůstanou, připomínající významné členy klubu Kristu Mičkovou a Jaroslava Bělíka, kteří nás letos náhle opustili. Moderovat bude Karel Chobot.

Ať Vám neunikne

Dne 15.06.2021 od 15,30 hodin se uskuteční společná prohlídka výstavy v Muzeu Novojičínska, p.o. Jan Ámos Komenský s průvodním slovem Ireny Zárubové a výstavy Černé roucho – náboženská kultura Nového Jičína v letech 1624-1773, kterou nás provede, pokud bude přítomen, ředitel muzea pan PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.

Déle připravujeme:
– 14.-16. září 2021 (změna oproti původnímu termínu od 17. 9.) třídenní zájezd – východní Čechy „Po stopách Jana Ámose Komenského, rodáků, osobností a událostí spojených s Novým Jičínem“
– 28.08.2021 Letní studánky ve spolupráci s Fokusem.

Přijďte do klubu!

Zveme všechny své členy a příznivce do klubových prostor na baště městského opevnění, kde je v pondělí a ve středu 15:00-17:00 hod za podmínky dodržení všech platných epidemiologických opatření zpřístupněna knihovna i obě výstavy Aleje české a moravské krajiny a Manifest krajinářské architektury autorů Markéty a Petra Veličkových. Ke druhé výstavě je plánována autorská beseda. Datum a čas besedy, podobně jako dalších případných akcí, bude upřesněn na vývěskách, internetových stránkách, facebookovém profilu Klubu a instagramu.