Archiv rubriky: Naše akce

Vánoční posezení s hudební produkci

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve všechny své členy a příznivce do klubových prostor na baště městského opevnění na tradiční vánoční posezení s hudební produkci a sladkým obohacením v podobě vánočních cukrovinek, každoročně připravených pilnými členkami. Termín bude upřesněn na webových stránkách a vývěskách. Zároveň popřejeme pevné zdraví a hojnost darů bohyně Štěstěny naším jubilantům. Výbor Klubu doporučuje všem svým členům a příznivcům návštěvu vánočních koncertů Pěveckého sboru Ondráš a přeje pokoj všem lidem dobré vůle. I v roce 2019 mějme dobrou vůli vůči svým blízkým, přejme si pevné zdraví, hlavně věřme ve svou šťastnou hvězdu a ona nás nezklame.

Pohodový a úspěšný rok 2019!