Výročí roku 2024

13741. písemná zmínka o obci Loučka u Nového Jičína – 650 let
1524založení kostelu a špitálu sv. Ducha na Dolní bráně – 500 let
1544Libuše z Lomnice uděluje významná privilegia bratrskému sboru v Novém Jičíně – 480 let
1574Nový Jičín se stává městem s většinou obyvatel luterského náboženského vyznání, a to až do bitvy na Bílé hoře – 450 let
1584v květnu udílí císař Rudolf Novému Jičínu právo přijímat na faru kněze podobojí – 440 let
1624listinou z tohoto roku se město a panství stává majetkem olomouckých jezuitů. Nový Jičín ztratil svou samostatnost, dostal se opět do poddanství.  Zároveň zanikla bratrská škola, z budovy, nacházející se v místě dnešní pošty, se stal špitál pro chudé novojičínské obyvatelstvo –400 let
1644vysvěcení nového hlavního oltáře farního kostela Nanebevzetí Panny Marie –380 let
1674vznik Střeleckého spolku v Novém Jičíně –350 let
1734výmalba oltářního obrazu sv. Ondřeje pro stejnojmennou špitální kapli – 290 let
1744Josef Ignáce Čapek maluje vedutu města Nového Jičína – 280 let
1754při omezování hrdelních soudů ponechává Marie Terezie soudu v Novém Jičíně hrdelní právo – 270 let
1754rozsáhlá povodeň na Dolní bráně – 270 let
1804město kupuje nově vystavený dům na Obertorstrasse 50 a zřizuje v něm novou nemocnici –220 let
184412. 3. o šesté hodině večerní uhodil blesk do nejvyššího vrcholu kostelní věže a zapálil ji –180 let

1854
na kostelní věži chrámu nanebevzetí Panny Marie vztyčena dnešní kupole podle plánů novojičínského stavitele Ignáce Klosse 170 let
 v novojičínské Endersově tiskárně vychází Dějiny města Nového Jičína a okolí (Geschichte der Stadt Neutitschein und deren Umgebung), nejstarší publikace k dějinám města, jejíž autorem je tehdejší novojičínský soudce Dr. Josef Beck –170 let
1874vzniká místní vyšší reálná škola, pozdější státní reformní reálné gymnázium – 150 let
 návrat rakousko-uherské polární expedice domů, návrat Eduarda Orla do Nového Jičína –150 let
 založení Spolku vojenských veteránů v Novém Jičíně – 150 let
 výstavba státní tabákové továrny v Novém Jičíně – 150 let
 3. 5. vyšlo první číslo lokálních novin Neutitscheiner Wochenblatt 150 let
18844.10. slavnostně otevřen Rudolfův špitál, dnešní novojičínské nemocnice – 140 let
 vznik Spolku Novojičínských ve Vídni – 140 let
1894otevřen Národní dům, středisko kulturního života české menšiny – 130 let
 do našeho města přichází katolický básník P. Karel Dostál-Lutinov jako duchovní správce ve zdejší polepšovně. Blízký spolupracovník P. J. Šrámka se po Šrámkově nedobrovolném přemístění z Nového Jičína ujal novojičínských katolických spolků – 130 let
 20. 5. vzniká v Novém Jičíně spolek Česká beseda – 130 let
1914na počátku léta začíná první světová válka, ve které položili životy i četní novojičínští občané – 110 let
 12. 9. začíná v Novém Jičíně působit Válečná vojenská posádka – 110 let
1934renovuje se kostel sv. Trojice – 90 let
 11. – 13. 5. zažil Nový Jičín velký přílet hmyzu – 90 let
 16. 9. se v Novém Jičíně koná první oficiální letecký den – 90 let
1954založení Pěveckého sdružení novojických učitelů – 70 let
1964vznik Vlastivědného ústavu okresu Nový Jičín – 60 let
 slavnostní umístění pamětní desky Boženě Benešové na rodném domě – 60 let
1994na věž kostela Nanebevzetí Panny Marie se vrací archivní dokumenty, nalezené v kupoli při opravě chrámu a obohacené o dobové archiválie a tiskoviny – 30 let
 začíná v našem městě působit spolek Klub rodáků a přátel města Nového Jičína, jehož prvním předsedou byl zvolen novojičínský rodák, učitel a zakladatel pěveckého sboru Ondráš, a iniciátor vzniku Klubu, pan Ervín Bártek – 30 let

Osobnosti:

1434koncem roku 1433 nebo počátkem roku 1434 vymřel rod pánů z Kravař, vlastnící město a panství Nový Jičín od konce 13. století (jedná se o Jana VI. z Jičína a Fulneku, správu rozsáhlých statků řídí v létech 1420-1434. V roce 1424 se oženil s Anežkou, dcerou opavského vévody Přemka )– 590 let
166419. 8. se narodil August Bernhard Heidenreich, nejvýznamnějšího barokního malíře v Novém Jičíně –360 let
179416. 11. se narodil soukenický mistr a zakladatel rodinné vlnařské firmy Franz Weiß –230 let
18147. 4. se narodil novojičínský kloboučník Johann Hückel starší –210 let
182411. 4. se narodil právník, politik a starosta města Vídně Julius Newald –200 let
18444. 1. se narodil jeden z nejvýznamnějších starostů města Dr. Hugo Fux –180 let
 1. 2. zemřel zakladatel nejstarší vlnařské továrny ve městě Max Preisenhammer –180 let
 11. 5. se narodil stavitel a majitel kunínské cihelny Heinrich Czeike –180 let
 19. 6. se narodil pivovarník a spoluzakladatel pivovaru na Bochetě Leopold Kudielka –180 let
 13. 10. se narodili stavitel Hugo a poštmistr Carl Skaldové –180 let
 2. 11. se narodil majitel továrny na varhany a harmonia Karl Boromäus Neusser –180 let
185431. 1. se narodil spolumajitelka pivovaru Bocheta a majitelka restaurace Nové Slunce Albertine Kudielka –170 let
 6. 5. se narodil majitel továrny na vlněné zboží Anton Seibert –170 let
 2. 6. zemřela měšťanka a kmotra vlajky novojičínské Národní gardy z roku 1848 Tekla Döpperová –170 let
186430. 1. se narodil novojičínský knihkupec a vydavatel August Hosch –160 let
18846. 1. v Brně zemřel Řehoř Mendel, světově proslulý biolog, rodák z nedalekých Hynčic, jehož pomník stojí ve Smetanových sadech –140 let
18944. 5. se narodil kněz, teolog a novojičínský komunální politik Bedřich Hýža –130 let
 9. 9. zemřel kovářský mistr a vynálezce Jan Vahala –130 let
 13. 9. se v Novém Jičíně narodil příslušník československých legií a spisovatel Gustav Bečvář –130 let
19146. 1. zemřel stavitel Josef Blum –110 let
 20. 5. zemřel dvorní rada Dr. Josef Habermann, profesor Technické vyšší školy v Brně a čestný občan Nového Jičína –110 let
 23. 7. se čestnými občany stali děkan a městský farář Johann Parsch a dvorní rada Dr. Wilhelm Haas, ředitel Univerzitní knihovny ve Vídni –110 let
 3. 10. zemřel novojičínská advokát a starosta města Franz Xaver Bank–110 let
 30. 10. zemřel hoteliér Hermann Schuster–110 let
19248. 5. zemřel novojičínský knihkupec a vydavatel August Hosch –100 let
 7. 9. zemřel senioršéf soukenické firmy J. N. Preisenhammmer v Novém Jičíně Max Preisenhammer, čestný občan města –100 let
 15. 9. zemřel Stephan Weigel, vlastivědný pracovník, muzejník a přírodovědec –100 let
193422. 2. se narodil středoškolský profesor, fotograf, dokumentarista, modelář a radioamatér Jaroslav Bělík – 90 let
 8. 4. zemřel majitel továrny na vlněné zboží Anton Seibert – 90 let
 20. 11. zemřel organizátor letectva Československých legiíRobert Lev Melč – 90 let
19449. 1. se v Novém Jičíně narodil světově uznávaný výtvarník, filmový režisér a průkopník videoartu Harun Farocki – 80 let
 4. 3. zemřel novojičínský rodák, kontradmirál, geograf a hydrolog Wilhelm von Kesslitz – 80 let
 12. 4. se narodil básník a písničkář Karel Kryl – 80 let
196411. 6. zemřel první poválečný ředitel Hudební škola v Novém Jičíně Josef Váňa – 60 let
197429. 12. zemřel jazykovědec a egyptolog František Váhala – 50 let
19943. 3. zemřel básník a písničkář Karel Kryl –30 let
20149. 9. zemřel skladatel Antonín Tučapský 10 let
 30. 6. zemřel novojičínský rodák,světově uznávaný výtvarník, filmový režisér a průkopník videoartu Harun Farocki 10 let