Výročí roku 2017

Výročí roku 2017 v dějinách města Nového Jičína

1397

poprvé v písemných pramenech použit název civitas Novoticzin, město Nový Jičín (do té doby buď Jičín, nebo město Jičín) – 620 let

1507

první dělení žerotínských statků – 510 let

1562

privilegiem z 10. 5. je městu uděleno olomoucké právo, čímž se mění podřízení Nového Jičína magdeburskému právu a jeho stolici v Hlubčicích; následujícího dne, tj. 11. května bylo vydáno císařské privilegium o vyhnání Židů z Nového Jičína. Vrátili se až v druhé polovině 19. století – 455 let

1587

novojičínští začali stavět věž hlavního farního kostela Nanebevzetí Panny Marie – 430 let

1727

slavnostní vysvěcení kaple Bolestné Panny Marie zvané Španělská – 290 let

1757

hřbitov při filiálním kostele Nejsvětější Trojice doplněn o kostnici se hřbitovní kaplí sv. Kříže – 260 let

1767

23.7. Jan Kattauer zřizuje ve svém renesančním domě na náměstí, kdysi Ondřeje Řepy z Greifendorfů, dědičnou poštu, která tu přetrvala až do roku 1852, respektive do roku 1860, kdy ji nový provozovatel přenesl na dům č. 35; název Stará pošta používán dodnes – 250 let

1787

v Novém Jičíně zřízen hrdelní soud pro kraj Přerov a na městském úřadě v Novém Jičíně regulovaný magistrát; 13. 4. město navštívil a ubytoval se v domě U Zeleného stromu císař Josef II. při své cestě státní návštěvy Ruska a tehdejší panovnice carevny Kateřiny II.; v témže roce zrušil mnohé nefarní kostelíky a kaple, mezi nimi i novojičínskou Španělskou kapli (byl z ní zřízen sklad soli) – 230 let

1817

zahájení výroby lehkých kočárů, bryček zvaných „najtičajnky“ – 200 let

1827

založení varhanářské dílny Johanna Neussera proslulé svými harmonii a varhanami – 190 let

1847

dokončení stavby novojičínských sirných lázní „Bad Summerau“ – 170 let

1857

byla dokončena stavba novojičínské věznice – 160 let

 

 

1862

v listopadu založen německý Hospodářský spolek v Novém Jičíně (Landwirtschaftlicher Verein in Neutitschein); založení tělocvičného spolku Turnverein – 155 let

1867

novojičínský rodák Dr. August Bielka obdržel nejvyšší francouzské vyznamenání Řád čestné legie; zahájení výstavby nové kloboučnické továrny Johanna A. Hückla – 150 let

1887

21. 9. bylo v Novém Jičíně založeno městské muzeum a městská knihovna – 130 let

1902

v Novém Jičíně začaly vycházet první české noviny, nazvané Kravařsko, Jičínské noviny pro poučení a zábavu českého lidu, které po pěti letech zanikly – 115 let

1907

byla zbourána Žerotínská bašta při dnešní Sokolovské ulici; byla dokončena přístavba hotelu kavárny Heinrichshof, dnešního Hotelu Praha; byla dostavěna slavná vila Dr. Julia Perla na dnešní Slovanské ulici – 110 let

1917

čtvrtým rokem pokračovala Velká válka – I. světová – 100 let

1922

odstranění sochy císaře Josefa II. z náměstí – 95 let

1927

1. 5. slavnostní otevření nového hřiště sportovního klubu „Kuhländchen“ za Španělskou kaplí; 31. 7. – 16. 8. Kravařská národní slavnost v Novém Jičíně; 12. 7. dokončení stavby městského koupaliště – 90 let

1932

vyšlo první číslo novojičínského vlastivědného měsíčníku Kravařsko – 85 let

1937

25. 4. tragická havárie letounu firmy Baťa na tehdejším Döpperringu; 26. 9. velký letecký den; 5. 12. otevření Vlastivědného archivu Kravařska (spravovaného muzeem) a Městského archivu; 24. 12. slavnostní odhalení Památníku obětem války na městském hřbitově – 80 let

1947

před sedmdesáti léty si hranické Beskydské divadlo zvolilo za své sídlo Nový Jičín a divadelní soubor tu působil až do roku 1963, kdy byl administrativou zrušen – 70 let

1967

18. 1. byla vyhlášena Městská památková rezervace Nový Jičín; byl založen Ondrášek, Novojičínský pěvecký sbor ZUŠ; vyšlo první číslo Vlastivědného sborníku okresu Nový Jičín – 50 let

1977

proběhl odstřel textilních továren pro zbudování nového autobusového nádraží – 40 let

1992

slavnostní otevření nově rekonstruované budovy bývalého Německého spolkového domu, nesoucí dnes název Beskydské divadlo – 25 let

2002

od 1. 7. zaniká Státní okresní archiv jako součást Okresního úřadu, stává se vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě; k 31. 12. téhož roku zanikly na území státu Okresní úřady – 15 let

Osobnosti:

1717

13. 2. se v livonském Totzen narodil budoucí polní maršál Ernst Gideon von Laudon – 300 let

1807

19. 10. se narodil v Novém Jičíně varhanář Johann Neusser – 210 let

1817

23. 07. se narodil v Žilině u Nového Jičína Karl Schwarz, stavitel železnic – 200 let

1822

8. 7. se v Novém Jičíně narodil malíř Ignác Johann Berger – 195 let

1837

9. 11. se v Novém Jičíně narodila čestná občanka Josefina Koberová – 180 let

1867

5. 4. se v Morkovicích na Kroměřížsku narodil JUDr. František Derka, advokát a bojovník za práva české menšiny v Novém Jičíně; 6. 9. zemřel novojičínský rodák, malíř Antonín Josef Berger – 150 let

1892

5. 2. v Miramare u Terstu zemřel Eduard Orel, novojičínský rodák, cestovatel, spoluobjevitel Země císaře Františka; 24. 6. se v Novém Jičíně narodil Paul Ziegler, právník, starosta města, vlastivědný pracovník (zemřel 24. 10. 1947 ve Vídni) – 125 let

1902

17. 11. zemřel ve Vídni novojičínský rodák Julius Berger, nejúspěšnější malíř z rodiny Bergrů – 115 let

1907

17. 5. v Karlových Varech zemřel dlouholetý starosta města Nového Jičína JUDr. Hugo Fux von Volkwarth; 22. 10. se v Křivé u Valašského Meziříčí narodil JUDr. Miloslav Baláš, vlastivědný pracovník Novojičínska; 7. 11. se v Jílovci na Bílovecku narodil Ludvík Pavlík, významný pedagog, hudebník, zakladatel pěveckých sborů na Novojičínsku (zemřel 27. 6. 1982) – 110 let

1917

5. 8. zemřel novojičínský továrník August Hückel; 18. 11. zemřel novojičínský továrník Johann Hückel – 100 let

1927

22. 8. se v Novém Jičíně narodil čestný občan města, pedagog, hudební skladatel, zakladatel pěveckého sboru Ondráš a Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, Ervín Bártek – 90 let