Výročí roku 2022

1302 720 let první písemné zmínky v listině z 3. července obce Bludovic, dnes místní části Nového Jičína
1492 král Vladislav uděluje Novému Jičínu třetí trh 530 let
1562 před 460 léty král Ferdinand I. listinou z 11. dubna vyhání Židy z Nového Jičína, téhož roku se Nový Jičín dovolává práva brát právní naučení z Olomouce, což mu je 11. května císařským majestátem Ferdinanda I. Habsburského umožněno
1572 před 450 léty byl Nový Jičín napaden „morovou ránou“ – od Letnic do Vánoc tehdy na morovou epidemii zemřelo 748 osob
1662 listinou z 16. července byla rektorem olomoucké university a správcem novojičínského panství potvrzena privilegia místního hrnčířského cechu – 360 let
1682 listinou z 27. července byl obnoven cechovní řád novojičínským krejčím, téhož roku byly 23. listopadu potvrzeny artikule kožešnického cechu – 340 let
1812 kvůli inflaci nastala velká drahota, navíc v červnu nepřízni počasí došlo k znehodnocení úrody, v důsledku toho k rostoucí bídě a hladu, které kulminovalo shromážděním přes 400 nespokojených občanů na náměstí. Teprve koncem roku se ekonomická situace zlepšila. V listopadu uhodila velká zima 210 let
1832 soukeník A. F. Döpper zavedl ve své dílně v Novém Jičíně parní stroj – 190 let
1852 před 170 léty začal v Novém Jičíně vycházet literární týdeník Die Bienne (Včela)
  kopřivnický podnikatel Ignác Šustala obdržel od Moravského místodržitelství v Brně oprávnění umožňující přechod od rukodělné k manufakturní výrobě – 170 let
1862 před 160 léty byl v Novém Jičíně založen německý tělocvičný spolek, téhož roku byl založen německý hospodářský spolek Landwirtschaftlicher Verein in Neutitschein, základ Kravařského německého hospodářského spolku
1882 před 140 lety v Novém Jičíně vznikl Střelecký spolek, respektive byl obnoven jako následovník organizace existující v letech 1674-1852, zároveň byla zprovozněna i střelnice
  kněz Josef Prorok věnoval městu Novému Jičínu své přírodovědné kolekce, podmiňující věnování zřízením muzea 140 let
1892 8. listopadu byla bez námitek kolaudována stavba vodovodu 130 let
1902 v Novém Jičíně začaly vycházet první české noviny Kravařsko, Jičínské noviny pro poučení a zábavu českého lidu, které ovšem přestaly vycházet už po 5 letech – 120 let
1912 před 110 léty navštívil Nový Jičín arcivévoda Karel s princeznou Zitou, od roku 1916 poslední rakouský císař a český král Karel I.
  ve dnech 21. srpna až 5. září se konaly ve vojenském prostředí Nový Jičín, Příbor a Štramberk vojenské manévry a byla otevřena nová střelnice 110 let
1922 3. dubna byla z náměstí odstraněna socha císaře Josefa II. – 100 let
  25. srpna byla reálná škola přeměněna na reformní reálné gymnázium 100 let
1932 vyšlo první číslo nového vlastivědného měsíčníku Kravařsko 90 let
1992 po rozsáhlé rekonstrukci, při které zcela zanikla původní výzdoba někdejšího Německého spolkového domu, bylo slavnostně otevřeno Beskydské divadlo – 30 let
2002 veřejnosti byla po rekonstrukci v prostorách vily Ferdinanda Czeicznera otevřena dnešní Městská knihovna – 20 let
  1. července zanikl Státní okresní archiv jako součást okresního úřadu a stal se vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě, téhož roku 31. prosince zanikly na území státu okresní úřady – 20 let

 

Osobnosti:

1762 22. října se v Brně narodila budoucí hraběnka Marie Walburga Truchsses-Zeil 260 let
1822 8. července se v Novém Jičíně narodil malíř Ignác Johann Berger 200 let
  20. července (22. 7. pokřtěn, proto se uvádějí občas obě data) v nedalekých Hynčicích významný přírodovědec Gregor Johann Mendel 200 let
  7. prosince jako třetí syn kopřivnického fojta narodil podnikatel a továrník Ignác Šustala, jeden ze zakladatelů současné automobilky Tatra, studující v letech 1834-1835 v Novém Jičíně na hlavní škole, který na rodném fojtství v Kopřivnici začal s výrobou bryček nazvaných neutitscheinky, které se ale úspěšně v samotném Novém Jičíně vyráběly již od roku 1817 200 let
1872 7. prosince zemřel Peter František Rittinger, novojičínský rodák, významný evropský technik a vynálezce 150 let
1892 5. února zemřel novojičínský rodák, významný rakouský námořník, cestovatel a polárník Eduard Orel 130 let
  24. června se narodil Paul Ziegler (zemřel před 75 lety 24. října 1947), budoucí novojičínský starosta, předseda zdejšího krajského soudu, zakladatel městského archivu a první archivář 130 let
1902 18. listopadu, zemřel ve Vídni novojičínský rodák, vynikající malíř Julius Berger, v letech 1887-1902 profesor Akademie Výtvarných umění ve Vídni 120 let
1912 27. dubna zemřel starosta města Ing. Jacques Ulrich, za jehož starostování byla postavena ve městě elektrárna, rozšířen hřbitov, nemocnice, vodovod a dokončena tzv. „Jubilejní škola“ (dnes ZŠ Komenského 68) 110 let
  19. května se v Novém Jičíně narodil lékař, zakladatel české nefrologie a spoluautor manifestu Dva tisíce slov MUDr. Jan Brod 110 let
  18. června zemřel malíř Hugo Baar, novojičínský rodák a významný umělec středoevropského prostoru 110 let
1922 dne 5. března zemřel Friedrich Kubiena, učitel, etnograf, sběratel lidové slovesnosti a písní, zakladatel místní skupiny mládežnického spolku Wandervogel (Tažní ptáci) a autor publikace Kuhländler Tänze (Kravařské tance) 100 let
 
1932 24. dubna, před 90 léty, zemřel čestný občan města, starosta města v létech 1906-1907 Ferdinand Czeiczner, který daroval městu svou vilu pro kulturní účely 90 let
  14. září zemřel čestný člen novojičínského dobrovolnického požárního sboru Adolf Kolig 90 let
  26. listopadu Josef Rotter, významný novojičínský podnikatel, zakladatel podniku na výrobu kočárových svítidel, později svítilen pro lokomotivy a železniční dopravu, známého po roce 1945 pod názvem Autopal – 90 let
1942 25. května zemřel v KT Mauthausen profesor novojičínského gymnázia, entomolog a účastník odboje František Gregor – 80 let
1962 7. srpna ve Fuldě zemřel Ing. Gustav Stumpf, novojičínský rodák, architekt, stavitel a vlastivědný pracovník se zájmem o archeologii – 60 let
2012 před 10 lety, 1. srpna zemřel Luděk Zapletal, pedagog, skvělý muzikant, autor mnoha pořadů, poetických textů, hudby a také politik
2022 4. března oslaví významné životní jubileum paní Anežka Michálková, hudebnice, pedagožka a vedoucí novojičínského Komorního orchestru J. P. Vejvanovského