Výročí roku 2018

PhDr. Karel Chobot

Výročí roku 2018 v dějinách města Nového Jičína

1408

(1412)

v písemnostech nacházíme mana Lítka ze Straníka s chotí Zdeňkou, dotvrzující existenci obce Straník – 610 let
1558 v privilegiu Jana z Žerotína z 24. března jsou poprvé zaznamenáni šenkovní měšťané (bylo jich celkem třiačtyřicet, patřily jim domy na náměstí a v blízkém okolí, měli výsady šenkovat a vařit pivo), téhož roku se Nový Jičín po vykoupení z poddanství stává majitelem novojicko-štramberského panství a svobodným komorním městem. Podle dochovaného urbáře panství mělo město k tomuto roku 277 osedlých domů a asi 2000 obyvatel – 460 let
1618-1648 třicetiletá válka; po bitvě na Bílé hoře ztratil Nový Jičín svobodu, výsadní postavení a stal se opět městem poddanským jezuitského konviktu (1624-1773) – 400-370 let
1718 při farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie byly ustaveny čtyři osoby, znalé církevní hudby (varhan) a kostelního zpěvu, latiny, psaní a počtů. Důležitý doklad existence městské školy při farním chrámu, která je ale ve skutečnosti starší – existovala již k roku 1566 – 300 let
1768 velký požár, vyhořelo celkem 366 domů – 250 let
1848 revoluce, v Novém Jičíně byla ustanovena Národní garda (zrušena koncem roku 1849), zrušení roboty, město volilo zástupce do zemského sněmu v Brně, Říšského sněmu ve Vídni i do všeněmeckého sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem – 170 let
1868 vznikla kloboučnická firma Johann Hückel´s Söhne – 150 let
1878 německá nižší trojtřídní reálka, založená roku 1858, se rozšířila na úplnou vyšší reálnou školu – 140 let
1888 byla otevřena odborná tkalcovská škola (dnes Slovanská ulice) – 130 let
1888 byla otevřena budova nového c. k. okresního hejtmanství v Novém Jičíně (dnes městský úřad v Divadelní ulici) – 130 let
1898 českými učiteli vydáno Moravské Kravařsko, první zdejší vlastivěda pro tehdejší politický okres Nový Jičín (soudní okresy Nový Jičín, Fulnek, Příbor) u příležitosti stého výročí narození Františka Palackého, Otce národa, a 50. výročí vlády císaře Franz Josefa I.) – 120 let
1908 stavba Jubilejní chlapecké obecné školy k šedesátiletému jubileu vlády císaře 1908 (dnes Základní škola Komenského 68) – 110 let (otevřena až 18. srpna 1909 u příležitosti oslav císařových narozenin; měšťanská otevřena až v roce 1919 po dostavbě budovy)
1908 byla postavena Jubilejní synagoga císaře Františka Josefa podle projektů architekta Ernsta Lindnera – 110 let
1908 byl postaven dům Katolického tovaryšského spolku (dnes ulice Msgr. Šrámka) – 110 let
1918 vznik samostatné Československé republiky, obsazení města armádou – 100 let
1928 byly slavnostně vysvěceny nové zvony na farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie – 90 let
1938 Mnichovský pakt, odchod českého obyvatelstva do vnitrozemí, vyhnání Židů, devastace synagogy – 80 let
1948 únorový převrat, KSČ se na dalších více než čtyřicet let dostává k moci – 70 let
1968 okupace města sovětskými vojsky, občanské nepokoje – 50 let
1998 dětský pěvecký sbor Ondrášek na úspěšném koncertním turné v Japonsku – 20 let

Osobnosti:

1758 zemřel Jan Ignác Čapek, malíř našeho města – 260 let
1798 narodil se Anton Berger, první z dynastie významných novojičínských výtvarných umělců – 220 let
1828 narodil se August Bielka, osobní lékař císaře Františka Josefa I., zakladatel a mecenáš městského muzea – 190 let
1828 narodil se Johann Stieber, iniciátor vzniku památek Panny Marie Lourdské v Petřkovicích, Panny Marie ve skále a kříže na vrcholu Svince – 190 let
1838 narodil se August Hückel, továrník a čestný občan města – 180 let
1848 narodil se Stephan Weigel, četnický strážmistr, etnograf a vlastivědný pracovník – 170 let
1858 narodil se Eduard Veith, jeden z nejvýznamnějších výtvarných umělců – 160 let
1858 narodila se básnířka a spisovatelka Anna Polka – 160 let
1858 narodil se Josef Zwierzina, v letech 1904-1918 novojičínský okresní hejtman – 160 let
1868 v Šenově u Nového Jičína se narodil Franz Barwig, sochař evropského věhlasu, působící ve Vídni, mimo jiné tvůrce tančících sedláků – Kunwalďanů u kašny na novojičínském náměstí – 150 let
1878 narodil se Robert Blum, podnikatel, autor mnoha významných staveb ve městě – 140 let
1878 narodil se Karel Kryl starší, zakladatel tiskařské rodiny – 140 let
1898 zemřel Karl svobodný pán von Schwarz, stavitel železnic, čestný občan města – 120 let
1898 narodil se Konrád Henlein, od roku 1938 čestný občan města – 120 let
1918 zemřel Dr. Wilhelm Haas, ředitel univerzitní knihovny ve Vídni, čestný občan našeho města – 100 let
1928 zemřel Wilhelm Gromann, starosta a čestný občan města – 90 let
1928 narodil se hudební skladatel Antonín Tučapský – 90 let
1948 zemřel prezident Edvard Beneš, čestný občan města – 70 let
1978 zemřel ředitel novojičínského muzea a okresního archivu Jaroslav Štindl – 40 let
1998 zemřel historik a archivář Adolf Turek – 20 let
1998 zemřel Augustin Daněk, ředitel novojičínského muzea – 20 let