Plán činnosti

Plán činnosti klubu na rok 2017

Leden

 • 31. 1. přednáška PhDr. Chobota „Výročí roku 2017“

Únor

 • 16. 2. přednáška R. Polácha „Císař František Josef I.“ (výročí 100 let úmrtí v roce 2016)

Březen

 • 8. 3. od 16:00 sborový happening „Remember!/Pamatuj!“ ve spolupráci s PS Ondráš
 • 9. 3. od 16:00 výroční členská schůze
 • 30. 3. od 16:00 přednáška univ. prof. Ivo Bartečka „Dobrodružství s obrazy“

Duben

 • 12. 4. od 17:00 přednáška Romana Martynka „Camino de Europa 2015“
 • tradiční otvírání studánkové trasy společně s SVČ FOKUS
 • 30. 4. jarní setkání čarodějnic na baště

Květen

 • autobusový zájezd po 18. poledníku na sever (Kravaře, Hlučín, Šilheřovice…)
 • přednáška Radka Polácha „50 let od vzniku Městské památkové rezervace“
 • 26. 5. od 19:00 „Májová merenda“ v kavárně hotelu Praha

Červen

 • přednáška dr. Jaroslava Zezulčíka „Generál Laudon“
 • odpolední výlet k pramenům řeky Odry, do Spálova, Tošovic…

Červenec

 • úprava a osazení bronz. desky K. von Schwarze na rodném domě
 • přednáška Pavla Wesseleho „Žilinský rodák Karel von Schwarz“

Srpen

 • přednáška PhDr. Karla Chobota „Ervín Bártek“ a beseda s pamětníky
 • odpolední (autobusový) výlet do Studénky, Bílovce
 • 22. 8. vzpomínka na 1. předs. KRPMNJ E. Bártka u příležitosti nedožitých 90. narozenin ve spolupráci s PS Ondráš

Září

 • 8.–10. 9. Slavnost města NJ (300 let gen. Laudon)
 • 13.-17. 9. autobus. zájezd do Rakouska po stopách Karla von Schwarze a dalších novojičínských rodáků
 • přednáška PhDr. Karla Chobota „100 let české školy“

Říjen

 • přednáška PhDr. Karla Chobota „JUDr. Miloslav Baláš“ (110 let od narození)
 • zhodnocení zájezdu do Rakouska
 • přednáška R. Polacha a I. Jašíkové „130. výročí založení novojičínského muzea a knihovny“

Listopad

 • bowling v Orlovně v Loučce

Prosinec

 • vánoční jarmark
 • posezení na konci roku

 

 

Výstavy:

Květen, Červen

výstava „70 let od odsunu německého obyvatelstva“

Červenec, Srpen

výstava „Sigmund Freud

Srpen, Září

výstava umělců sdružení Arkáda

Září, Říjen

výstava arch. Studia Architráv (ing. arch. Domorák)

Průběžně:

- setkávání členů a přátel v klubovně (pondělí, středa)

- prezentace bašty i Klubu turistům a žákům škol

- shromažďování starých fotek pro klubový archiv

- údržba studánkové trasy

- spolupráce s krajany

- spolupráce na prezentaci 18. poledníku v Novém Jičíně

- příležitostné tematické přednášky

- sanace cenných náhrobků na městském hřbitově

- propagace klubové činnosti a nábor zájemců o členství