Plán činnosti na rok 2024

ledenrekonstrukce klubovny
únor13. 2. přednáška PhDr. Zdeňka Orlity, Ph.D. Svět podle Felixe. Kravařsko v kronice Georga Felixe Jaschkeho
22. 2. výroční členská schůze
březen5. 3. beseda S Janem Krylem o Karlu Krylovi
dubenbeseda Nejen o folklóru s Naděždou Urbáškovou
22. 4. vernisáž výstavy Ing. Václav Nezval – Kresby
27. 4. tradiční Otvírání studánek
květenpřednáška Mgr. Martina Vitka, Ph.D. Kdo byl Bedřich Hýža
výlet po stopách moravských sklářů v okolí
výstava Ing. Václav Nezval – Kresby (do 27. 5.)
červenpromítání fotografií 30 let činnosti KRPMNJ
výlet do Příbora (CETRAT, Jane McAdam Freud)
3. 6. vernisáž výstavy Výtvarný obor ZUŠ (do 30. 6.)
červenec1. 7. vernisáž výstavy Ing. arch. Václav Zemánek, CSc (80), Ing. arch. Lada Poulová (50) – Architektura (do 26. 8.)
srpenzáří
2. 9. vernisáž výstavy MgA. et Mgr. Blanka Valchářová, akad. malířka, restaurátorka a hyperrealistka (do 28. 10)
Slavnost města Nový Jičín (Den otevřených dveří na Baště)
10.-13. 9. studijní cesta Po stopách českých sklářů do Liberce a okolí
Den architektury (komentovaná prohlídka po stopách stavitelů Blumových, spolupráce na Zažít město jinak)
říjenpřednáška Promítání fotografií ze studijní cesty
25. 10. slavnostní schůze KRPMNJ u příležitosti oslav 30. výročí založení spolku
výstavaMgA. et Mgr. Blanka Valchářová, akad. malířka, restaurátorka a hyperrealistka (do 28. 10)
listopadpřednáška Příchod Jezuitů do Nového Jičína
 4. 11. vernisáž výstavy Staré kalendáře
prosinecpřednáška( s vánoční tematikou)