Plán činnosti na rok 2022

Leden
 • 27. 1. přednáška PhDr. Karla Chobota Výročí roku 2022
Únor
 • 24. 2. beseda s PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D. Ostrov jménem Kravařsko. O dalším směřování Muzea Novojičínska a plánovaných stavebních úpravách Žerotínského zámku
Březen
 • 14. 3. výroční členská schůze
 • 24. 3. přednáška Ireny Zárubové a Petra Anderleho Novojičínský rodák MUDr. Jan Brod. Rodák z Nového Jičína, zakladatel české nefrologie a spoluautor manifestu Dva tisíce slov
Duben
 • 19. 4. zájezd linkovým autobusem do Kunčic pod Ondřejníkem (galerie Karla Svolinského, instalace Jana Zemánka)
 • 26. 4. přednáška Mgr. Aleše Knápka Bitva u Nového Jičína 1621
 • 30. 4. tradiční Otvírání studánek
Květen
 • 3. 5. vernisáž výstavy doc. Pavla Nogy (pedagog grafického designu UTB Zlín) Plakáty
 • 13. 5. tradiční Májová merenda
 • 17. 5. přednáška Mgr. Martina Vitka, Ph.D. František Gregor
 • 27. 5. odhalení pamětní desky na rodném domě MUDr. Jana Broda
 • 27. 5. Mendelovská noc na Baště (v rámci Novojičínské muzejní noci; ochutnávka jídel, inspirovaných G. J. Mendelem)
Červen
 • 6. 6. vernisáž výstavy Jan Zemánek a doc. Ondřej Michálek (grafik PdF UP Olomouc)
 • 9. 6. přednáška Mgr. Lenky Chobotové Badatelna u Vás doma (v rámci Mezinárodního dne archivů v SOkA Nový Jičín)
 • přednáška PhDr. Václava Michaličky, Ph.D. O čarovném kolovrátku. Tradiční rukodělná výroba v evropských pohádkách
 • 23.-24. 6. zájezd do Brna (pomník a muzeum G. J. Mendela) a Laa an der Thaya (vernisáž výstavy GLOBAL JETZT, společně vystavují skupina umělkyň Jetzt a žáci výtvarného oboru ZUŠ Nový Jičín)
Červenec
 • 20. 7. happening u pomníku Gregora Johanna Mendela ve Smetanových sadech
 • návštěva rodného domu Gregora Johanna Mendela v Hynčicích
Srpen
 • 2. 8. vernisáž výstavy Josef Válek- Grafický design
Září
 • 4. 9. vernisáž výstavy Lada Paulová-Tvorba
 • 9.-10. 9. Slavnost města Nový Jičín (Den otevřených dveří na Baště)
 • 13.-15. 9. studijní cesta na Vysočinu (Ubušín- rodná obec Františka Gregora, Pernštejn, Nové Město na Moravě, Lipnice nad Sázavou, Petrkov, Žďár nad Sázavou,)
 • přednáška Mgr. A. Knápka, Bc. M. Bittera, Dis. a PhDr. Z. Orlity. Ph.D. Intra muros. Městská opevnění na Kravařsku v pozdním středověku a raném novověku
Říjen
 • beseda s promítáním fotografií Ohlédnutí za cestou na Vysočinu
 • vernisáž společné výstavy GLOBAL JETZT (skupina umělkyň Jetzt a žáci výtvarného oboru ZUŠ Nový Jičín)
Listopad
 • přednáška Bc. Petry Konečné Dílo Eduarda Veitha v českém prostoru
 • cesta vlakem do Prahy (Státní opera-Eduard Veith)
Prosinec
 • přednáška PhDr. Anny Hrčkové Adventní vánoční obyčeje
 • posezení na konci roku
Průběžně:
 • setkávání členů a přátel v klubovně (pondělí, středa)
 • doplňování a zpřístupňování klubové knihovny (pondělí, středa)
 • prezentace bašty i Klubu turistům a žákům škol s vyprávěním
 • shromažďování starých fotek pro klubový archiv
 • příprava kalendáře na rok 2023
 • údržba a oprava Bašty
 • údržba Studánkové trasy, spolupráce se SVČ Fokus Nový Jičín
 • pokračování v projektu údržby a opravy čestných hrobů na novojičínském hřbitově
 • spolupráce s krajany
 • spolupráce na prezentaci 18. poledníku v Novém Jičíně

Změna programu vyhrazena

Stáhněte si KR_plán činnosti 2022 ve formátu *.pdf.