Archiv autora: rene.lossmann@klubrodaku.cz

Ať Vám neunikne

Dne 15.06.2021 od 15,30 hodin se uskuteční společná prohlídka výstavy v Muzeu Novojičínska, p.o. Jan Ámos Komenský s průvodním slovem Ireny Zárubové a výstavy Černé roucho – náboženská kultura Nového Jičína v letech 1624-1773, kterou nás provede, pokud bude přítomen, ředitel muzea pan PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.

Déle připravujeme:
– 17.09.2021 třídenní zájezd – východní Čechy „Po stopách Jana Ámose Komenského, rodáků, osobností a událostí spojených s Novým Jičínem“
– 28.08.2021 Letní studánky ve spolupráci s Fokusem.

Program na červen

zveme všechny své členy a příznivce do klubových prostor na baště městského opevnění, kde bude v červnu realizována výstava absolventů výtvarného oboru Základní umělecké školy Nový Jičín, přístupná od 14. do 30. června 2021, vždy v pondělí a ve středu v době od 15:00 do 17:00 hodin.

Datum a čas dalších případných akcí v závislosti na epidemiologické situaci bude upřesněn na vývěskách, internetových stránkách, facebookovém profilu Klubu a instagramu.

Přijďte do klubu!

Zveme všechny své členy a příznivce do klubových prostor na baště městského opevnění, kde je v pondělí a ve středu 15:00-17:00 hod za podmínky dodržení všech platných epidemiologických opatření zpřístupněna knihovna i obě výstavy Aleje české a moravské krajiny a Manifest krajinářské architektury autorů Markéty a Petra Veličkových. Ke druhé výstavě je plánována autorská beseda. Datum a čas besedy, podobně jako dalších případných akcí, bude upřesněn na vývěskách, internetových stránkách, facebookovém profilu Klubu a instagramu.

Oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil novojičínský rodák, bývalý místopředseda našeho spolku a čestný člen Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, pan Jaroslav Bělík. Neviditelný muž, aneb ten, který není vidět- protože se zpravidla skrýval za objektivem fotoaparátu. Neúnavný dokumentátor veškerého dění ve městě pro budoucí paměť příštích generací. Jako středoškolský profesor biologie dlouhá léta působil na Střední zdravotnické škole v Novém Jičíně. Z tohoto období také vychází i jeho kniha Čítanka pocitů, věnovaná praxi zdravotních sester. Zapálený modelář a radioamatér Jaroslav Bělík nezahálel ani na zaslouženém odpočinku a dále ať s kamerou nebo fotoaparátem obětavě dokumentoval důležité kulturní a společenské akce ve městě i v Klubu rodáků, dokud mu to zdravotní stav dovolil. Byl také autorem panoramatických fotografií ve dvou pozoruhodných kalendářích města. Publikoval na stránkách Zpravodaje několik článků o významných osobnostech regionu, především zakladateli genetiky Gregoru Mendlovi, nebo také 18. poledníku, procházejícím Novým Jičínem. Ve Sborníku vzpomínek pak se svými spolužáky a přáteli připomněli svá studentská léta na novojičínském gymnáziu.Jeho životní osudy a především dětství ve válečném Novém Jičíně zaznamenali v rámci projektu Příběhy našich sousedů žáci Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, p.o.

Bude nám velmi chybět.

Čest jeho památce.

https://www.pribehynasichsousedu.cz/…/belik-jaroslav/

https://polar.cz/…/host-dne–jaroslav-belik-a-karel-chobot

Beseda Markéty a Petra Veličkových Manifest krajinářské architektury

Zveme všechny své členy a příznivce do klubových prostor na baště městského opevnění na besedu Markéty a Petra Veličkových nazvanou Manifest krajinářské architektury k výstavě, která se zde uskutečnila v září – prosinci 2020. Datum a čas besedy, podobně jako výroční členské schůze bude upřesněn na vývěskách, internetových stránkách, facebookovém profilu Klubu a Instagramu, kde v případě uvolnění budeme informovat o našich akcích.

Zároveň oznamuje se zármutkem v srdci, že nás ve čtvrtek 11. února 2021 ve věku osmdesáti let navždy opustila dlouholetá členka výboru Klubu, správkyně klubové knihovny, dobrá duše spolku paní Krista Mičková. Budeme na ní vzpomínat jako na srdečnou hostitelku a vždy elegantní milovnici módy, především klobouků, umění a hudby, vítající s radostí veřejnost při klubových přednáškách a vernisážích při vstupu svým nesmělým milým úsměvem. Bude nám velmi chybět!

Rok s Klubem rodáků – Tradiční kvíz s hodnocením uplynulého roku 2020

Vážení a milí rodáci a přátele města,
vzhledem k tomu, že se letos nekonalo tradiční vánoční posezení, nedošlo ani na výroční kvíz. Jako náhradu nabízíme kvíz v elektronické podobě. Klikněte na odkaz https://forms.gle/t92GUfyuMfVmcWZx7 . Přejeme příjemné zážitky při luštění záhad, které pro Vás připravila Lenka Chobotová.